Hotline: 19001298
photo photo

Đầu chuyển đổi sạc MagSafe to MagSafe 2

Mới 100% Full Box

Giá:400.000 đ

- Phụ kin chuyển đổi từ cổng sạc MagSafe sang cổng MagSafe 2
- Hng chnh hng Apple

200.000 đ

1.950.000 đ2.050.000 vnđ
400.000 đ900.000 vnđ
 
400.000 đ900.000 vnđ
700.000 đ1.250.000 vnđ
1.950.000 đ2.380.000 vnđ
880.000 đ1.250.000 vnđ
980.000 đ1.400.000 vnđ

450.000 đ

400.000 đ500.000 vnđ
600.000 đ850.000 vnđ

50.000 đ

350.000 đ

 
500.000 đ10.350.000 vnđ

150.000 đ

300.000 đ550.000 vnđ

250.000 đ

 
500.000 đ1.379.000 vnđ
390.000 đ550.000 vnđ
350.000 đ800.000 vnđ
 
400.000 đ900.000 vnđ