Hotline: 19001298
photo photo photo photo

XO-C8 Car Holder

Mới 100% Full Box
Made In China

Giá:100.000 đ

Car holder Gi đỡ ot gắn khe my lạnh XO-C8.

Dng cho ot

Kẹp vo khe my lạnh

Gip tản nhiệt cho điện thoại.

250.000 đ

1.099.000 đ1.400.000 vnđ
980.000 đ1.400.000 vnđ
1.450.000 đ1.690.000 vnđ
880.000 đ1.250.000 vnđ
300.000 đ550.000 vnđ
1.800.000 đ2.050.000 vnđ
2.850.000 đ3.050.000 vnđ
1.099.000 đ1.400.000 vnđ
350.000 đ800.000 vnđ

350.000 đ

390.000 đ550.000 vnđ
600.000 đ850.000 vnđ
1.950.000 đ2.050.000 vnđ

50.000 đ

700.000 đ1.250.000 vnđ
1.950.000 đ2.380.000 vnđ

1.690.000 đ

400.000 đ500.000 vnđ
400.000 đ900.000 vnđ