Hotline: 19001298
photo photo photo photo

XO-C8 Car Holder

Mới 100% Full Box
Made In China

Giá:100.000 đ

Car holder Gi đỡ ot gắn khe my lạnh XO-C8.

Dng cho ot

Kẹp vo khe my lạnh

Gip tản nhiệt cho điện thoại.

880.000 đ1.250.000 vnđ
2.850.000 đ3.050.000 vnđ
350.000 đ800.000 vnđ
 
400.000 đ900.000 vnđ
300.000 đ550.000 vnđ

150.000 đ

600.000 đ850.000 vnđ
 
400.000 đ900.000 vnđ

250.000 đ

980.000 đ1.400.000 vnđ
 
500.000 đ10.350.000 vnđ

250.000 đ

390.000 đ550.000 vnđ

350.000 đ

50.000 đ

400.000 đ500.000 vnđ
1.950.000 đ2.380.000 vnđ

200.000 đ

1.950.000 đ2.050.000 vnđ
400.000 đ900.000 vnđ
 
500.000 đ1.379.000 vnđ
700.000 đ1.250.000 vnđ

450.000 đ